Linie do obierania warzyw

Aby jeszcze zwiększyć efektywność urządzeń do obierania oraz zminimalizować pracę ludzi, stosuje się różnego rodzaju maszyny, aby dobrze przygotować produkt przed obraniem oraz zagospodarować go, po obraniu. W związku z tym oferujemy dedykowane dla klienta całe linie technologiczne do obierania wszelkiego rodzaju produktu ( warzyw okopowych, cebuli, kapusty). Maszyny obierające działają najlepiej jeśli produkt jest dobrze przygotowany – wstępnie przesortowany, oczyszczony bądź umyty. Po obraniu oferujemy możliwość sortowania optycznego lub ręcznego, również krojenia i zapakowania w wiele wariantów opakowań. Linie są projektowane w zależności od rodzaju produktu, jego jakości (np. wstępnie umyty lub nie) oraz końcowego przeznaczenia (krojenie, suszenie, mrożenie czy pakowanie w całości). Projekty są dostosowane do układu budynku w którym mają się znaleźć, z uwzględnieniem zachowania wielu zasad higieny i optymalizacji produkcji (część brudna, część czysta, wydawanie produktu).