Model Nexus

Model Nexus

Nexus jest sortownikiem skonstruowanym do sortowania produktu z optycznymi wadami i brakami takimi jak odbarwienia, deformacje a także ciała obce.  Są one zidentyfikowane przez system kamer i dokładnie usunięte strumieniem powietrza. Sortownik Nexus może być stosowany do suszonych i mrożonych warzyw, owoców, a także do produktów typu cukierki, żelki. Zastosowanie sortownika Nexus prowadzi do poprawy  jakości twojego produktu końcowego, ale także do niższych i bardziej przewidywalnych kosztów produkcji.

Modułowa konstrukcja sortownika Nexus, umożliwia wybór odpowiednich systemów kamer, a także systemów doświetlania produktu, tak aby uzyskać najlepszy wynik sortowania w danej linii produkcyjnej.
Sortownik ten jest dostępny w wersji z dwoma  szerokościami sortowania : 1000 i  1200mm.
Może być łatwo wkomponowany w istniejącą linię, a także możemy państwu zaprojektować i dostarczyć kompletną linie sortującą.