Optyczny

Pielnik optyczny FERRARI REMOWEED

(minimalny rozstaw rzędów 25cm)

– wersja 4-rzędowa (rozstaw rzędów min. 25cm – max. 45cm, rozstaw kół min. 140cm – max. 200cm)

– wersja 5-rzędowa (rozstaw rzędów min. 25cm – max. 35cm, rozstaw kół min. 140cm – max. 200cm)

– wersja 6-rzędowa (rozstaw rzędów min. 25cm – max. 30cm, rozstaw kół min. 140cm – max. 200cm)